Remedial teaching

Remedial teaching betekenis

De remedial teaching betekenis kan op meerdere niveaus worden uitgelegd. Allereerst kijken we naar de inhoudelijke betekenis. Kinderen met leerproblemen (zie ook Methode en Kind en jongeren coaching) als lees-, spelling- of rekenproblemen krijgen gerichte ondersteuning. Zo leren kinderen met dyslexie of dyscalculie bijvoorbeeld hoe zij woorden, teksten en sommen op een voor hen snellere manier kunnen doorgronden.

Plannen en organiseren

De remedial teaching heeft een andere betekenis als het gaat om leren plannen en organiseren. Want ook dat is vaak een reden van veel leerproblemen. De vraag wat en wanneer je gaat leren en hoe je dit aanpakt (strategie) is voor veel kinderen en grote hindernis. Vandaar dat ik met remedial teaching aandacht schenk aan het leren plannen en organiseren van werkzaamheden. We oefenen ook met het aanleren van verschillende leerstrategieën om een vak of leerstof onder de knie te krijgen.

kind leest boek - Chantal Vlijm kindercoach - Remedial teaching betekenis

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De betekenis van remedial teaching is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van je kind erg groot. Want wat doet het met je kind als het leren op school niet lekker loopt? Je kind kan onzeker worden en weinig plezier beleven aan het naar school gaan. Veel kinderen met leerproblemen hebben daarom behoefte aan ondersteuning in hun sociale en emotionele ontwikkeling. In mijn remedial teaching is daar dus veel aandacht voor.

Huiswerkbegeleiding

Ook voor huiswerkbegeleiding heeft remedial teaching betekenis. Zo krijgen kinderen gerichte hulp in vakken die voor hen lastig zijn. Een andere manier van uitleggen of het herhalen van de lesstof helpt je kind om de stof beter te begrijpen en zijn of haar achterstand in te halen.

Chantal Vlijm kindercoach - Remedial teaching betekenis - coaching jongeren

Remedial teaching betekenis in de praktijk

Het samen met jouw kind tot een plan van aanpak komen, staat centraal in de praktijk. Door nauw aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van je kind, gaat het zich weer competent voelen. Je kind kan weer met plezier en zelfvertrouwen naar school.

Actieplan remedial teaching

Na de eerste kennismaking en het intakegesprek (zie Voor wie en Methode) ga ik de gegevens onderzoeken om tot een actieplan te komen. In dit plan zijn de pedagogische en didactische behoeften van je kind vertaald naar een gerichte aanpak met concrete doelen. Dit doen we in gezamenlijk overleg.

Start en evaluatie remedial teaching

Nu we een actieplan hebben, kan de remedial teaching ( RT ) van start gaan. Je kind gaat werken aan de doelen die het zelf heeft opgesteld. Zo is je kind nauw betrokken bij zijn of haar leerproces en de resultaten. Binnen de RT staat leerplezier, zelfvertrouwen en reflectie centraal. Indien de school toestemming geeft kan de RT ook binnen de schooltijden worden gegeven. Na bepaalde tijd evalueren we de vorderingen en remedial teaching betekenis en bekijken we of verdere begeleiding gewenst is.

 

Apart kader: Ik ben aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. Lidmaatschap nummer:164101 

Chantal Vlijm kindercoach - Logo Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers