Tarieven

Vergoeding kindercoach

Vanuit de verzekering is er meestal geen vergoeding van een kindercoach. Ik raad je aan om je zorgpolis van je ziektekostenverzekering te raadplegen. Kom je er niet uit, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Tarieven

Mocht je toch voor vergoeding van een kindercoach in aanmerking komen, weet dan dat er verschillen zijn in soorten coaching en tarieven. Alle genoemde bedragen onder het kopje ‘kind en jongeren coaching’ en ‘perfectionisme coaching’ zijn inclusief 21 % BTW. Remedial Teaching is vrijgesteld van BTW.

Voor coaching sessies op school of bij jou thuis reken ik geen extra kosten als het binnen een straal van 10 kilometer is. Buiten een straal van 10 kilometer bereken ik € 0,29 per kilometer.

In de tarieven zijn ook de kosten voor voorbereiding, uitwerking en het gebruik van materialen verwerkt. Ik stuur je na elke coaching sessie een nota toe per e-mail. Deze nota dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden.

Kinder en jongerencoach*Perfectionisme coaching*Remedial Teaching **
Kennismakingsgesprek (telefonisch, 30 minuten)KosteloosKosteloosKosteloos
Intake gesprek€ 60 per uur € 60 per uur € 50 per uur
Sessie € 60 (50 minuten + voorbereiding en kort nabespreken) € 60 per uur € 50 (45 minuten + 15 minuten voorbereiding en kort nabespreken)
Tussenevaluatie € 60 per uur € 50 per uur
Eindgesprek + eindverslag € 60 per uur € 50 per uur

Gemeente en Persoonsgebonden Budget (PGB)

In sommige gevallen kan een vergoeding kindercoach verkregen worden vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Een PGB is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Op deze wijze kan kind- en jongeren coaching betaald worden vanuit het PGB. Voor meer informatie en de voorwaarden zie: www.pgb.nlVoor het aanvragen van een PGB kun je contact opnemen met het zorgloket van de gemeente waar je woont.

Belastingaangifte

Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost (vergoeding kindercoach) bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. Je kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op je belastingaangifte aftrekken.

Doorverwijzing

Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.