Voor wie

Op weg naar volwassenheid

Kinderen en jongeren maken een geweldige ontwikkeling door op weg naar volwassenheid. In dit proces is het soms lastig om de juiste koers te blijven varen. Gelukkig zijn er dan mensen zoals ik die jou en je kind de juiste begeleiding kunnen bieden. Bijvoorbeeld door je kind te leren omgaan met boosheid.

Kind leren omgaan met boosheid

Er komt veel op onze kinderen af tegenwoordig. Hierdoor kunnen zij zich overweldigd voelen. Dat kan zich op verschillende manieren uiten. Sommigen trekken zich terug of hebben lichamelijke klachten. Anderen hebben geen controle meer over hun eigen gedrag en emoties. Velen voelen zich boos. Daarom is een kind leren omgaan met boosheid één van de redenen voor coaching.

Huiswerk frustraties

Niets is zo frustrerend als veel tijd en aandacht besteden aan huiswerk en dan toch onvoldoendes halen. Onze maatschappij – en vaak ook het onderwijs – is sterk gericht op prestatie. Op school wordt dat al snel uitgedrukt in voldoendes halen. Het is mijn taak om kinderen en jongeren maar ook ouders te leren om kleinere doelen te stellen en succeservaringen op te doen. Door de focus vooral te leggen op wat een kind wel kan, wordt de prestatiedruk minder.

Waardering voor ieder kind

Je kind kan misschien wel wat hulp gebruiken bij het volwassen worden. Maar jij misschien ook. Want een kind dat niet lekker in zijn of haar vel zit, heeft grote invloed op het hele gezin. Het kan dan best een uitdaging zijn om waardering te hebben voor en te houden van je kind. Terwijl het juist zo belangrijk is dat je kind zich geliefd en waardevol voelt. Vandaar dat ik je betrek bij je kind leren omgaan met boosheid. Zodat jullie er ook samen uitkomen en weer plezier beleven.

Werkwijze: eerste kennismakingsgesprek

Om te ervaren of mijn werkwijze aansluit bij jouw kind, nodig ik je van harte uit voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Dan weet je direct of het klikt en wat de mogelijkheden zijn. Als je besluit om een kindercoachtraject te starten voor je kind, stuur ik je een intakeformulier.

Werkwijze: het intakegesprek

Het ingevulde intakeformulier dient als leidraad voor het intakegesprek. Hierin ga ik samen met je kind en jou bespreken wat er speelt. Ook stellen we vast wat jullie graag willen bereiken met het coaching traject. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om je kind te leren omgaan met boosheid of meer weerbaar te maken.

Maak nu kennis, dan kunnen we snel aan de slag!